Center for Æstetik på Campus Skolevangen (UCN) er et samlingssted for undervisere og studerende fra alle uddannelser (CSV). Gennem forskellige aktiviteter undersøger, diskuterer og opfordrer vi til udvidet didaktisk tænkning, pædagogisk tænkning, filosofisk undren og praktisk anvendelige metoder, idet CfÆ ønsker at understøtte pluralistisk, kreativ, nysgerrig studiekultur. CfÆ ønsker således at bidrage til mangfoldige måder at anskue dannelse og uddannelse på.

Centerets aktiviteter kan samles i fire kategorier:

  • Etikkens dag: Et efterårsseminar hvor et defineret tema udfoldes.
  • Æstetikkens dag: Et forårsseminar hvor et defineret tema udfoldes.
  • Møder på tværs: Om uddannelsesrelaterede aktiviteter på tværs af uddannelser. Studiecafeen er det primære ’mødested’ og kan forstås som en studiekreds, hvor forskellige emner behandles på tværs. Med undervisere, studerende og udefrakommende. Andre opmærksomhedspunkter er studenterhuset, K3-arbejde og sociale (ekstracurriculære) aktiviteter.
  • Campusudviklingstiltag: Tværprofessionelle moduler. Profiluddannelser/ specialiseringer. Internationalisering. Videnskabsteori. Filosofisk tænkning (f.eks. i skolen).