Center for Æstetiks formål er at øge sammenhængen og kontaktfladerne (samtalen) mellem afdelinger på Campus Skolevangen ved at iværksætte konkret forankrede aktiviteter. Målet er at medvirke til at skabe en særlig Campus Skolevangen-identitet.

CfÆ arbejder konkret med følgende fire søjler

  • Etikkens Dag: Faglig fordybelse og flerdimensionalitet i uddannelse.
  • Æstetikkens Dag: Faglig fordybelse, flerdimensionalitet, vidensdeling og pædagogisk/didaktisk tænkning.
  • Studenteraktiviteter: Studiecafeen & Cook-Your-Culture: Studiemiljø, faglig fordybelse og vidensdeling.
  • Møder på tværs: Samtaler, planlægning af dagene, pædagogisk/didaktisk tænkning og manifestering af ”æstetiske fællesskaber”.

Herunder, udveksling af eller samarbejde om fællesprojekter, evt. søgning af eksterne samarbejder/ co-creation. CfÆ beskæftiger sig således grundlæggende med det æstetisk baserede grundlag for at tage en uddannelse. CfÆ ønsker således at bidrage til mangfoldige måder at anskue dannelse og uddannelse på.