Center for Æstetik på Campus Skolevangen (UCN) er et tværprofessionelt mødested for undervisere. Centerets aktiviteter tager udgangspunkt i pædagogisk tænkning, filosofisk undren og praktisk anvendelige metoder, idet CfÆ ønsker at understøtte pluralistisk, kreativ, nysgerrig studiekultur. CfÆ ønsker således at bidrage til mangfoldige måder at anskue dannelse og uddannelse på.

Centerets aktiviteter kan samles i fire kategorier:

  • Etikkens dag: Et efterårsseminar hvor et defineret tema udfoldes.
  • Æstetikkens dag: Et forårsseminar hvor et defineret tema udfoldes.
  • Møder på tværs: Om uddannelsesrelaterede aktiviteter på tværs af uddannelser; studiecafeen, studenterhuset, K3-arbejde, fællesspisning og filmaftener.
  • Campusudviklingstiltag: Tværprofessionelle moduler. Profiluddannelser/ specialiseringer. Internationalisering. Videnskabsteori. Filosofisk tænkning (f.eks. i skolen).